Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

About Us

ABOUT US

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจตั้งแต่ก่อตั้ง

     บริษัท ซีเคียววัน จำกัด ก่อตั้งโดยรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระบบไอทีที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ผ่านการทำงานบริษัทขนาดใหญ่/บริษัทต่างชาติ และได้ใบรับรองจากบริษัทไอทีชั้นนำของโลก เช่น ไมโครซอฟต์ ซิสโก้ เรดแฮท รวมถึงใบรับรองจากสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและโอเพ่นซอร์ส มีความเชี่ยวชาญด้านระบบทั้งวินโดวส์และลีนุกซ์ อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมสำนักงานอื่นๆ  เพื่อบริการให้คำปรึกษา และวางระบบไอทีสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก(SME) จนถึงขนาดใหญ่ โดยมีหลัการให้บริการคือ ระบบไอทีที่ดีต้องมีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย กู้ระบบได้ และมีคุณธรรม เพื่อให้เกิดระบบไอทีที่ดีเทียบเท่าบริษัทขนาดใหญ่ แต่ราคาประหยัดกว่ามาก

ลักษณะการประกอบกิจการ

     บริษัทมีบริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบไอทีภายในองค์กร  ออกแบบและติดตั้งระบบไอที  Server Cloud Lan VPN Firewall WiFi Hotspot Email ระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้งานได้ รับจดโดเมนแนม เว็บโฮสติ้ง อีเมล์ ย้ายระบบขึ้นคลาวด์ วางระบบสำนักงาน WorkFromHome ช่วยปรับปรุงให้ระบบไอทีดีขึ้นกว่าเดิมแต่ประหยัดกว่าเดิม ช่วยปรับปรุงให้องค์กรหันมาใช้ซอฟต์แวร์แบบถูกกฏหมายแบบค่อยไปค่อยไป ปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ส่วน Server บางส่วนไปใช้โอเพ่นซอร์สแทน มีระบบสำรองอัตโนมัติสำหรับระบบต่างๆ เมื่อมีปัญหาสามารถกูและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 

กลยุทธ์ในการบริหาร

     ในยุคปัจจุบัน ไอที 4.0 การใช้งานระบบออนไลน์มีบพบาทสำคัญ ระบบโซเชียล เว็บ อีเมล์ การติดต่อสื่อสารต่างๆ ต้องมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บข้อมูลต้องมีระบบสำรอง ที่สำคัญเรื่องความปลอดภัย ไอทีไม่ใช่แค่ใช้งานได้แต่ต้องรู้ว่าระบบมีช่องโหว่ข้อมูลรั่วหรือไม่ การทำงานจากบ้าน WorkFomHome เริ่มมีส่วนสำคัญในการทำงาน แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ยิ่งใช้ระบบไอทียิ่งต้องมีการวางแผนในกรณีที่ระบบล่มหรือระบบเสียหาย ว่าจะแก้ไขหรือกู้อย่างไร

Technical Skill

Certification : 

  • Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate)
  • Microsoft MCSA +S (Microsoft Certified System Administrator Security)
  • Microsoft MCSE (Microsoft Certified System Engineer)
  • Microsoft MCSA (Microsoft Certified System Administrator)
  • Microsoft MCP (Microsoft Certified Professional) MCP ID:916487
  • Redhat Certified Engineer
  • Linux Professional Institute
  • HP Accredited integration specialist
  • CompTIA Security+

 

Twitter Feeds